Pršutana Dujmović

Nada Dujmović

Kučići 109, Kringa, Tinjan