Supetarska razglednica (616)

+ 1

Visinka razlika: 320 m
Najviša točka: 378 m
Najniža točka: 278 m
Trajanje: 1:15 - 1:30 h

 

Kružna biciklistička staza označena brojem 616. Započinje i završava u Svetom Petru u Šumi. Dugačka je 18 kilometara, od čega je 8 kilometara asfalta, a 10 kilometara makadama. Zbog svoje je zahtjevnosti svrstana u lagane biciklističke staze.