Crkva svete Marije na Škriljinah

Crkva svete Marije na Škriljinah, smještena na groblju kilometar sjeveroistočno od Berma, u svojoj unutrašnjosti čuva jedno od najvrjednijih ostvarenja istarskog srednjovjekovnog slikarstva. Dobro sačuvane kasnogotičke freske gotovo u potpunosti prekrivaju unutrašnje zidove crkvice, a djelo su majstora Vincenta iz Kastva. Slike su rađene po narudžbi beramske bratovštine svete Marije tako da je glavnina prostora na freskama posvećena scenama iz Marijina i Isusovog života.

 

Najsnažniji dojam pobuđuje freska Ples mrtvaca gdje ruku pod ruku sa Smrti pred našim očima plešu kraljevi, trgovci, kardinali, pa i sam papa. U XVIII. stoljeću, u razdoblju baroka, crkvica je proširena i renovirana pri čemu je dio fresaka oštećen ili uništen. Sve su freske tada prefarbane i sakrivene, a ponovno su otkrivene i restaurirane 1913. godine.

 

Posjete su moguće uz prethodnu najavu. Redovita cijena ulaznice je 3€, dok se za grupe, učenike i studente odobrava popust. 

Sonja Šestan

po najavi / on request