Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO INFORMATOR/ICA

 

Na temelju članka 40. Statuta Turističke zajednice središnje Istre (SN Grada Pazina, br. 35/2020), te Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta TZSI te sukladno članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada županije i glavnom uredu HTZ (NN, broj 23/17 i 72/17), direktorica Turističke zajednice središnje Istre raspisuje:

 

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR/ICA

u Turističkom uredu Turističke zajednice središnje Istre

– 1 izvršitelj/ica na određeno na puno radno vrijeme

Posao podrazumijeva obavljanje poslova pružanja informacija gostima i članovima TZSI, distribucije informativnih materijala i publikacija, rad na sustavu za online prijave eVisitor, evidenciju naplate boravišne pristojbe, vođenje statistike i izrade statističkih izvještaja, ažuriranje web stranica kao i ostale administrativno-tehničke poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice po nalogu direktora.

Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

 

Cijeli tekst natječaja nalazi se OVDJE

Prijave se dostavljaju zaključno do 13.02.2024.

Objavljeno 05.02.2024.

 

 


 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TZ SREDIŠNJE ISTRE

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20 ), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 38. i 39. Statuta Turističke zajednice središnje Istre (Službene novine Grada Pazina 35/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice središnje Istre o raspisivanju Javnog natječaja za direktora/icu Turističke zajednice središnje Istre donesenoj na sjednici dana 16. prosinca 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice središnje Istre raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor direktora/ice Turističke zajednice središnje Istre na mandatno razdoblje od 4 godine

 

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme
mjesto rada: Pazin, Turistički ured Turističke zajednice središnje Istre

Cjeloviti tekst Javnog natječaja pročitajte OVDJE

Objavljeno: 11.03.2022.
Natječaj otvoren 8 dana od objave. 

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORICE TZ SREDIŠNJE ISTRE