PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica središnje Istre uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici središnje Istre putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, Velog Jože 1, 52000 Pazin
  • elektroničkom poštom na adresu: info@central-istria.com
  • osobno u ured Turističke zajednice sredisnje Istre, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
  • Službenik za informiranje: Sanja Kantaruti, tel: +385 (0)52 622 460
  • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Potrebna dokumentacija:

 

Detalji o pravu na pristup inforamacijama >>>

Detalji o ponovnoj uporabi informacija >>>

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće ZPPI za 2022.

Godišnje izvješće ZPPI za 2023.