PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica središnje Istre uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici središnje Istre putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, Velog Jože 1, 52000 Pazin
  • elektroničkom poštom na adresu: info@central-istria.com
  • osobno u ured Turističke zajednice sredisnje Istre, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
  • Službenik za informiranje: Sanja Kantaruti, tel: +385 (0)52 622 460
  • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Potrebna dokumentacija:

 

Detalji o pravu na pristup inforamacijama >>>

Detalji o ponovnoj uporabi informacija >>>