Upute i obaveze

Prije nego što predate zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, provjerite zadovoljavate li potrebne uvjete u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Sve aktualne pravilnike možete naći na stranici Ministarstva turizma i sporta


OBAVEZE IZNAJMLJIVAČA

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja u domaćinstvu obavezan je:

 • posjedovati Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga nadležnog Županijskog Upravnog odjela za turizam
 • na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu (plavu) ploču* - natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
 • voditi POPIS TURISTA preko jedinstvenog sustava za prijavu eVisitor** (Popis može voditi i agencija)
 • vidno istaknuti višejezečni CJENIK usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu ili kući za odmor, uz istaknuti iznos turističke pristojbe te informaciju je li uključena u cijenu (za pomoć u izradi javite se uredu TZ središnje Istre)
 • voditi EVIDENCIJU PROMETA (Obrazac EP) – u koju se upisuju svi prihodi i naplate noćenja, ukoliko agencija vrši naplatu, upisuje se neto iznos
 • prijavljivati goste Turističkoj zajednici te strance izvan EU (odnosno EGP) MUP-u (automatizirano elektroničkom razmjenom između sustava eVisitor i MUP-a) u roku od 24 sata po dolasku gosta putem jedinstvenog sustava za prijavu eVisitor
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora (putem pošte, e-maila ili faxa)
 • izdati račun gostu / agenciji za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
 • istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina (ako je registriran za tu uslugu)
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe, odnosno turističku pristojbu po noćenju
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza (tablica iznosa poreza po krevetu po JLS)
 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici
 • predati Poreznoj upravi Obrazac TZ2 do 15. siječnja (PRIMJER popunjavanja za 2024.g.)
 • zbog Uredbe o zaštiti osobnih podataka morate obavijestiti goste putem Internet oglašivača i/ili turistička agencija da su obavezni, zbog zakonske regulative RH (prijava u sustav eVisitor), ostaviti osobne podatke prilikom rezervacije smještaja odnosno dolaska u smještajni objekt (pravilo u kućnom redu)
 • niije obavezno, no preporuča se posjedovati višejezičan KUĆNI RED (obratite se uredu TZ središnje Istre)

  Višejezična objašnjenja o prikupljanju osobnih prodataka (evisitor)

  Privola gosta osobni dokument (višejezična)

  Tablica za goste (samostalno ispunjavanje podataka za prijavu)

  *Proizvođači standardiziranih ploča koji imaju suglasnost Ministarstva turizma

  **Pristupne podatke za eVisitor dodjeljuje nadležan ured TZ

  Za detaljna pojašnjenja i uputstva svratite do našeg ureda u Pazinu, na adresi Velog Jože 1 ili nas kontaktirajte na tel. (052) 622 460, e-mail: info@central-istria.com

  Zahtjev za upis pomoćnih kreveta u rješenje dostupan je NA POVEZNICI.

   

  TURISTIČKA PRISTOJBA

  VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2024.

    01.04.-30.09. ostalo razdoblje    visina paušala
  smještaj u kojem se obavlja ugost. djelatnost 1,50 €  1,00 €   
  smještaj - kampovi i kamp odmorišta 1,40 €  1,00 €   
  smještaj u domaćinstvu po krevetu (uklj.pomoćne)*   60,00 € 
  smještaj na OPG-u po krevetu (uklj.pomoćne)*   35,00 € 
  smještaj u domaćinstvu - kamp i kamp odmorišta   po smj. jedinici     70,00 €
  smještaj na OPG-u - kamp i kamp odmorišta po smj. jedinici     35,00 €

  Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu. Osobe od 12 do 18 g. plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 50%    
  Odluka Istarske županije o visini TP za 2024. 

   

  IBAN za uplatu TURISTIČKE PRISTOJBE:

  CEROVLJE 
  HR3610010051704704749
  GRAČIŠĆE HR2110010051713204741
  KAROJBA HR5610010051759604740
  LUPOGLAV HR7610010051724604743
  PAZIN HR5110010051732104748
  PIĆAN HR3310010051733004747
  SV. LOVREČ HR4010010051743104746
  SV. PETAR U ŠUMI HR7310010051743304748
  TINJAN HR8110010051745304744

  Podaci za uplatnicu: model: HR67, poziv na broj: OIB vlasnika

  Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)

   

  TURISTIČKA ČLANARINA

  VISINA TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2024.

   

  Godišnji paušalni iznos članarine

  smještaj u domaćinstvu - po krevetu 5,97 €*

  smještaj na OPG-u - po krevetu 3,98 €*

   

  smještaj u domaćinstvu - kamp i kamp odmorišta 10,62 €

  smještaj na OPG-u - kamp i kamp odmorišta  7,96 €


  * Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

   

  IBAN za uplatu turističke ČLANARINE:

   

  ČLANARINA CEROVLJE HR4710010051704727152
  ČLANARINA GRAČIŠĆE HR2610010051713227155
  ČLANARINA KAROJBA HR7210010051759627150
  ČLANARINA LUPOGLAV HR9210010051724627153
  ČLANARINA PAZIN HR6210010051732127151
  ČLANARINA PIĆAN HR3310010051733027154
  ČLANARINA SVETI LOVREČ HR0210010051743127158
  ČLANARINA SV. PETAR U ŠUMI HR8410010051743327151
  ČLANARINA TINJAN HR4310010051745327156


  Podaci za uplatnicu: model: HR67, poziv na broj: OIB vlasnika

  Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)