OPG Anton Kramar

Anton Kramar nastavljač je već više od stotinu godina duge tradicije pčelarenja u Rakotulama. Iako se na domaćinstvu oduvijek više pažnje posvećivalo vinu, dok se pčelarenje smatralo više odmorom za dušu i tijelo, brojna su odličja za kvalitetu meda (bagrem, kesten, bjelogorični medljikovac, livada) bila razlogom da se Kramari (ili Pinici, kako ih u selu nazivaju) ozbiljnije posvete pčelarstvu. Urodilo je to novim priznanjima, a najdraža im je titula šampiona izložbe osvojena 2006. u Zagrebu.