Vina Anđelini

Vinova loza i vino, stoljećima su dio kulture i života stanovnika središnje istre, pa tako i Velanovog Brijega i obitelji Velan i Anđelini. Područje Velanovog Brijega predstavlja brdo i istoimeno selo smješteno južno od grada Pazina na 474 metara nadmorske visine. Dokazana kvaliteta naših vina spoj je specifične klime, tla, tehnologije, a posebno ljubavi i poštovanja prema lozi.